Bookmark and Share

Naše sbory - část pátá

Vydáno dne 04. 07. 2007 (2859 x přečteno)

Materiály doložené ze sborů SDH Frymburk, SDH Hory Matky Boží, SDH Habartice, SDH Hadrava a SDH Hojsova Stráž


SDH Frymburk

Rok založení: 1933

Starosta: Martin Vinický

Velitel: Roman Holeček

Sběr železného šrotu, brigády obci, t 2003 – uspořádání hasičské soutěže, rekonstrukce hasičárny, uspořádání pouťové zábavy.SDH Hory Matky Boží

Rok založení: 1889

Starosta: Ladislav Dušek

Velitel: Stanislav Zelený

Každoročně nezúčastňujeme okrskové soutěže v Nemilkově, od loňského roku i v kategorii ženy. Členové sboru pod vedením strojníka, pana Karla Maruše, opravili staré zásahové vozidlo Tatra 805, které bylo zapůjčeno do muzea hasičské techniky ve Staších . Stále jsme v kontaktu se staršími členy sboru a navštěvujeme je ve dnech jejich narozenin.Účastńujeme se i výročních oslav okolních zborů, svěcení praporů a podobných akcí.SDH Habartice

Rok založení: 1898

Starosta: Jiří Česák

Velitel: Karel Strnad

Soutěž okrsková, obvodní, okresní (dle možností), pošumavská liga, požární sport, masopustní průvod, oslava MDŽ, májové posezení, pouťová zábava, pořádání hasičské soutěže o „Habartický soudek“, kulturní zájezdy po historických místech a kulturních památkách, oprava historické stříkačky a uvedení do provozu, organizování průvodu pohádkovým lesem.SDH Hadrava

Rok založení:1946

Starosta: Vladimír Papírník

Velitel: Rudolf Kolář

Od doby založení činnost SDH je rozmanitá. V minulosti se v SDH pracovalo s mládeží – sekyrkové cvičení, ženami až do roku 1973, kdy se tato zúčastnily okresní soutěže. Za jejich činnosti tehdy obdržely PPS 12, neboť v té době byla špatná technika. Hasiči měli k dispozici svůj kulturní stánek, pořádali hasičské plesy, maškarní, pouťové zábavy, z toho byl výtěžek na činnost organizace. V současné době hasiči nemají ani své místo. KD byl prodán, starosta OÚ slibuje postavit ze stávající dřevěné garáže vhodný objekt k uskladnění jak PPS 12 tak ke schůzové činnosti. Historická technika v SDH není žádná. V současné době se omlazuje i členská základna, takže další činnost by mohla být do budoucna zachována. Pro děti pořádají den dětí, mikulášskou nadílku a turnaj v hokeji, stavění máje, posezení u táboráku a další akce.Hojsova Stráž

Rok založení:

Starosta: Milan Kříž

Velitel: Karel Papež

Účast na hasičských soutěžích, organizace kulturního a společenského dění v obci. Spolupráce s okolními SDH.Aktivní spolupráce s místními dětmi a mládeží.
Zdroj: Jan ADAMEC, člen VV


Další články

Vše kolem sborů okresu Klatovy

    Skupiny článků