Informace z HZS - ÚO Klatovy

Přehled kurzů odborné způsobilosti - ÚO Klatovy
Podklady pro školení v JSDHO
Přehled událostí v okrese Klatovy

Události za rok 2010 na ÚO Klatovy

Přehled událostí na ÚO Klatovy za rok 2010 v porovnání s rokem 2009

 

40 hodinová odborná příprava v JSDHO

Na základě podnětů od velitelů JSDHO týkajících se problematiky pravidelné odborné přípravy jsme provedli několik změn na webových stránkách HZS Plzeňského kraje a umístili na ně dostupné studijní materiály, které při provádění odborné přípravy můžete využít.

Správný postup pro starosty obcí při změně velitel


Vzhledem k tomu, že v současné době voleb nových funkcionářů ve sborech dobrovolných hasičů dochází v nemalém počtu také ke změnám velitelů, dovoluji si zde uvést správný postup pro obce při jmenování nových velitelů JSDHO.

Metodika zřizování jednotek JSDHO

Ministerstvo vnitra - generální ředitelství HZS ČR vydalo v souladu s §24 ods.1 písm. i) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, doporučený postup při zřizování jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí.

Více informací zde

Archiv zde

Počet článků: 6  Stránka: 

0