Bookmark and Share

XV. setkání mladých hasičů

Vydáno dne 24. 01. 2012 (5484 x přečteno)

Odborná rada mládeže okresního sdružení hasičů KLATOVY,  spolu s SDH Sušice a pod záštitou starosty města Sušice pana Bc.Petra Mottla Vás co nejsrdečněji zve na patnácté zimní setkání Mladých hasičů, které se bude odehrávat ve stylu znalostí zábavy a sportu. Setkání se uskuteční 11.února 2012 v Základní škole Lerchova v Sušici.


Je třeba, aby všichni účastníci - závodníci, vedoucí , rozhodčí a hosté  přivezli přezůvky. Nesmí být s barvící podrážkou, ani botasky s barvící podrážkou. Při zjištění nevhodné obuvi bude závodník vykázán z haly !!! Kolektiv nebude připuštěn do soutěže, pokud nebudou zaplaceny členské příspěvky členů SDH včetně dětí. Občerstvení bude zajištěno pořadateli. Zúčastněným kolektivům bude vystaveno potvrzení o účasti.

Místo : Sušice, Základní škola Lerchova Modrá
Datum : 11.února 2012
Dojezd rozhodčích: do 7,30 hod
Dojezd kolektivů : 8 až 8,30 hod
Zahájení : 9,00 hod

Soutěžit budou 5 ti členné hlídky ve dvou kategoriích.  
Mladší : narození od 1.9.2001  
Starší : narození  od 1.9.1996 do 31.8.2001  

- V případě, že jeden člen družstva bude narozen do  31.8.2001, musí celé družstvo startovat v kategorii starší.
- V každé kategorii prvních 5 družstev obdrží ceny.  
- Vedoucí může přivést libovolný počet závodníků
- Nezapomeňte na členské průkazy. 

Budou 5 ti členná družstva ( v případě, že kolektiv bude mít 6,7, 8 ,9, členů, mohou se na disciplinách různě střídat nebo doplnit z jiného kolektivu na další družstvo ).

- Na každém stanovišti lze získat 15 bodů. Body se sčítají
- vyhrává kolektiv s nejvyšším docíleným  součtem bodů. Vyhlásíme i 3 jednotlivce v kategorii hoši - dívky, starší - mladší.V případě rovnosti bodů, budou družstva o pořadí rozhodovat v dodatkovém závodě, u jednotlivců rozhodne disciplína 4.  

- Vedoucí se zúčastní ve vycházkových stejnokrojích, MH ve sportovním oblečení - pozor na obuv !!!

Upozornění:         každý kolektiv si přiveze pytel na obuv  

D I S C I P L Í N Y  -    některé jsou upraveny pro mladší kategorii - je třeba se hlásit !  

1) Brankář             

Každý  závodník  střílí hokejkou  na brankáře a má  3 střely na branku.
Dosažený gól  = 1 bod.  

2) Uzle  1 x lodní uzel, 1 x zkracovačka, 1 x tesařský uzel, 2 x plochá spojka se zavázanýma očima, uzle si závodníci vylosují

- časový limit 1 minuta.  
Správné uvázání = 3 body.  

3) MAPA  společně + každý dvě topografické značky

Dle propozic závodu požárnické všestrannosti.

4) Kuželky

Každý závodník hází hadicí „C"- 10 m na sestavu  6 kuželek.
1 povalená kuželka  = 0,5 bodu.  

5) Přeskok přes švihadlo  

Závodník samostatně a plynule bez přerušení skáče přes švihadlo.  
Hodnocení: starší kategorie -   přeskočení 3x =1b, 6x = 2b, 9x = 3b.  mladší     „     přeskočení 2x = 1b, 4x = 2b, 6x = 3b.  

6) Žebřiny     

Závodník musí šlápnout nohou na 1 + 2 příčku žebřiny - vylézt na horu, uchopit předposlední  a  poslední příčku žebřin, přelézt na vedlejší žebřík a stejným způsobem slézt (žebřík stěna CTIF)     
Hodnocení: Správně  překonaná stěna = 3 body, Jakákoliv chyba = 0 bodů  

7) Šplh po tyči             

Každý závodník bude mít za úkol vyšplhat do výšky maximálně 3 metrů.
Hodnocení - započítává se vyšplhaná výška každého závodníka - 1m = 1bod, 2m = 2 body, 3m = 3 body.  

8) Puzle  Budou připraveny 4 sady puclí skládající se z geometrických obrazců.

Družstvo má za úkol v časovém limitu 2 minuty toto složit do připravené šablony. Může pracovat celé družstvo.  Hodnocení: Úkol společný. Splnění úkolu v limitu 15 bodů                            

Nesplnění úkolu v limitu 0 bodů 

9) Věcné prostředky PO             

Každý člen hlídky si vylosuje tři názvy věcných prostředků, musí je přiložit ke 20 ti vystaveným obrázkům.

Správně přiložený název  = 1 bod. Mladší kategorie dle směrnic Plamen. Časový limit.  

10) Poznávání  Soutěží 5 členů družstva v kategorii mladší, starší, každý soutěžící si vylosuje 3 libovolné názvy a   přiřadí ke správnému  obrázku.

Soutěžící přistupují k plnění disciplíny jednotlivě. Poznávání dopravní značky, ptáci, houby jedlé, houby jedovaté, stromy jehličnaté větvička, stromy listnaté listy.  Hodnocení: za každý správně určený obrázek 1 bod, za špatně určený 0 bodů. Pokud soutě-  žícímu někdo napoví z členů soutěžního družstva včetně vedoucího, nebo jinak pomůže, bude   automaticky diskvalifikován a nezíská za sebe do součtu družstva ani bod, přesto že např. k  předchozímu obrázku byl název přiřazen správně.  

11) Košíková

Kategorie mladší : každý soutěžící hází 3 hody na koš z určené vzdálenosti.            
Kategorie starší :   každý soutěžící hází 3 hody na koš z určené vzdálenosti / delší /            

Hodnocení: úspěšný zásah  =  1 bod.  

12) Kroužky            

Každý člen hlídky má 3 pokusy v hodu na kužel               

Hodnocení: správný hod  =  1 bod.  

13) Šipky

Každý má 3 pokusy ve snaze zasáhnout co nejlépe terč. Hodnotí se jeden nejlepší pokus.       

Hodnocení:
střed terče = 3 body                  
zasažení obvodového kruhu = 2 body                  
zasažení terče = 1 bod      

14) Paměť  

Družstvo si během 20 sekund prohlédne 15 věcí a poté  během 90 sekund napíše co si zapamatuje  plní  společně.     

Hodnocení: 1 správně určená věc = 1 bod  

15) Rybičky          

Každý závodník si vybere různě dlouhý prut s háčkem a má možnost v časovém limitu 1 minuta vylovit 3 rybičky          

Hodnocení: 1 rybička  = 1 bod          

Puzle a paměť se bude hodnotit pouze jako družstvo  

Mimo soutěž          

Oblékání hasiče Hlídka má za úkol obléci jednoho člena družstva do připraveného stejnokroje hasiče a všech doplňků. Po řádném oblečení a vystrojení tento musí absolvovat cestu k zásahu. Hodnotí se dosažený čas.


Zdroj: OSH Klatovy