Bookmark and Share

OKRESNÍHO KOLA HRY PLAMEN 2010-2011

Vydáno dne 02. 05. 2011 (5860 x přečteno)

na závěrečný sraz hry „PLAMEN“, který se koná v sobotu dne 21.května 2011 ve  Strašíně – hřiště u hasičské zbrojnice
Dojezd všech účastníků je do 8,00 hodin, porada vedoucích 8,15 hod.
Slavnostní zahájení v 8,30 hodin, nástup na jednotlivé disciplíny

Hlavní rozhodčí závěrečného srazu hry „PLAMEN“ – Bohumír Bucifal ml.
Velitel soutěže: František Dlesk


PROVEDENÍ DISCIPLÍN

1. POŽÁRNÍ ÚTOK  dle směrnic str.12,13,14
    Rozhodčí disciplíny: Václav Hejpetr
      Nářadí: Kolektiv má jednu ze tří možností provedení pokusu dle vlastního výběru.
a) Pořadatel dodá kompletně celý PÚ včetně dospělého strojníka (bude sát)

b) Možno svůj stroj, nářadí vlastní nebo si půjčit kromě přetlakového ventilu,
dospělý strojník (bude sát)
      
c) Možno svůj stroj, nářadí vlastní nebo si půjčit kromě přetlakového ventilu,
strojník MH nemusí sát (provedení dle směrnic)

Na vlastní nářadí nelze podat protest.

Pokud bude složení družstva prokazatelně mladší – všech 7 členů, bude mít spojené
přívodní vedení – pouze natočí sací koš. V případě účasti 2 a více družstev bude vyhlášeno pořadí na prvních místech.

Provedení Pú: Startovat se bude pouze z jedné startovní čáry – z boku, proudnice svoje, ORM povoluje vedoucím kolektivu stát při dospělém strojníkovi, strojník dbá slovního
 pokynu vedoucího.
 Startovat se bude ze dvou stavů na jedny terče,bude jeden pokus, příprava 5 minut.
Hodnocení: Dle směrnic hry „Plamen“.

2. ŠTAFETA  4 x 60m
Rozhodčí disciplíny:Zdeněk Maroušek  
Bude provedena člunkově, bez předávacího území na 1 dráze.Na 4 úseku musí hadice stát na vyznačené čáře,stočené a nespojené.
  Nářadí:  Dodá pořadatel (hadice, rozdělovač, proudnici). Kolektiv může mít vlastní. Nesmí být
    Použity ROT spojky.
    Dráhy, překážky a hodnocení dle „Směrnice“ str. 45-50
    Za každé družstvo mohou soutěžit dvě čtyřčlenné štafety.

3. ŠTAFETA  POŽ. DVOJIC
Rozhodčí disciplíny: Radek Petran   
Štafeta bude probíhat na jedné dráze. Velitel může být společný pro obě čtveřice.
  Nářadí:  Každý kolektiv si přiveze své (hadice, proudnici C přechod B/C).

4. CELOROČNÍ ČINNOST
Rozhodčí disciplíny: Vlasta Kučerová 
Každý kolektiv přiveze kroniku, kde bude mít zaznamenáno splnění podmínek celoroční činnosti a očíslované stránky v kronice.

5. BĚH NA 60 M 
Rozhodčí disciplíny: Josef Hromádka 
Vložená disciplína pro získání výkonnostní třídy.
Nářadí: Každý kolektiv vlastní (hadice, proudnici, rozdělovač).
Hodnocení: Dle směrnic hry „Plamen“, každý závodník má 2 pokusy.
 Disciplína bude zařazena do harmonogramu soutěže. Končí s ukončením poslední disciplíny.

6. POŽÁRNÍ ÚTOK CTIF 
Disciplína je povinná pro všechna soutěžní družstva. Nebude zařazena do celkového
Rozhodčí disciplíny:  hodnocení. Bude vyhlášeno pořadí 1,2,3 místě a předány věcné ceny.   
Rostislav Poškarský
  Nářadí:  Dodá pořadatel, kolektiv může mít vše vlastní.
  Provedení: Dle směrnic hry „Plamen“ s malými úpravami pro zrychlení průběhu. Družstvo si stočí
    hadice (pokud nebude mít své). Džberovku připraví rozhodčí, a nebude prohlídka dráhy.
  Hodnocení: Dle směrnic, čas + tr.body.

Ústroj soutěžících  Stejnokroj mladých hasičů nebo sportovní, jednotný pro celý kolektiv.
    Obuv sportovní, nesmí být kopačky se špunty nebo hřeby.
  Všechny disciplíny se budou plnit v ochranných přilbách, možno použít vlastní – dle   
    směrnic.

Vedoucí kolektivu  Dostaví se ve stejnokrojích a bude doprovázet svůj kolektiv na všech disciplínách.

Velitel družstva  Podá na každé disciplíně hlášení

Chování   Štáb soutěže bude hodnotit chování a vystupování členů kolektivu. V případě hrubého
    Porušení kázně bude kolektiv potrestán 10 trestnými body do součtu pořadí nebo  
    vyloučen.
Chování vedoucího  V případě hrubého porušení kázně, bude projednáno štábem soutěže.

Startovní čísla   Budou přidělena dle pořadí z podzimních soutěží. Pokud se kolektiv  nezúčastnil, bude
    mít poslední startovní číslo.

Členské průkazy  Nezapomeňte s sebou přivézt ke kontrole, nepředložení 20 tr.bodů, do součtu pořadí.

Přihlášku   Je nutné odeslat do 12.května 2011 s přesným počtem MH, nebo nahlásit na telefon:
    376 311 306, 724 091 622, 602 772 348

Pokud toto vedoucí nenahlásí, nebude Vám zajištěno stravování

Pořadatel si vymezuje právo na časový posun jednotlivých disciplín.

Pořadatel:   OSH Klatovy

Směrnice platné od 1.9.2007

Okresní kolo dorostu se koná v sobotu 4.června 2011 v Nýrsku , (bývalá kasárna)

Dojezd závodníků:   do 7:45 hodin

Zahájení soutěže:  8,30 hodin

Disciplíny dle směrnic:  100 m s překážkami - jednotlivci
    Dvojboj - PHP dodá pořadatel
    Test

Kategorie: hoši, dívky – možnost startu i závodníků kteří dovršili 13 let 1.9.2010 s písemným   souhlasem  rodičů, členské průkazy s sebou

Nářadí: Veškeré nářadí si závodníci přivezou, testy pro dorost je možno vyzvednout na OSH,
 nebo na stránkách www.dh.cz

Vítězové

obou kategorií postupují do krajského  kola.
 
Podmínky účasti:  Nahlásit telefonicky přesný jmenný seznam účastníků na OSH Klatovy do 25.5.2011.
    tel. 376 311 306, 724 091 622

Pořadatel soutěže si vymezuje právo na časový posun jednotlivých disciplín.

 


Zdroj: OSH Klatovy


Další články

Články soutěží PHL

    Skupiny článků