Bookmark and Share

Pozvánky - soutěž žen Nýrsko 4.6.2011

Vydáno dne 02. 05. 2011 (6563 x přečteno)

Pořadatel: OSH Klatovy
Termín: 4.6.2011
Místo konání: Nýrsko


Štáb soutěže: 
Velitel soutěže Králová Hana
Hlavní rozhodčí Mužík Tomáš
Tajemník soutěže Noha Josef
Sčítací komise  Rayser Jan, Bošek Jaroslav
Vypsání diplomů Toman Václav
Prezence  Hošťálková Z., Tomanová A., Hanková A.
Hlasatel  Drha Václav
Časomíra  dle zajištění   

Program soutěže: 
do 7.45 hod.  dojezd
7.45 – 8.15 hod. prezence, losování, vydání startovních čísel   
8.15 hod.  slavnostní nástup
8.30 hod.  zahájení soutěže
   

Rozhodčí:  
Požární útok  Volejník Jiří
Běh 4x100m  Bača Pavel
   
   
Podmínky účasti: 
Podání přihlášky na OSH Klatovy Vídeňská 9,  339 01 Klatovy nebo  na telefon  724 091  622 do 27.5.2011 -  paní Hošťálková

Startovní čísla: 
Dodá pořadatel,  identifikační čísla vlastní

Ústroj závodníků: 
Dle směrnic OSH Klatovy

Kategorie:  
I. věková
II.věková kategorie, 4 závodnice starší 30 ti let

Disciplíny:  
požární útok dle pravidel vydaných OSH Klatovy 
štafeta 4 x 100 m s překážkami
Velitel /vedoucí/ družstva předá členské průkazy rozhodčímu disciplíny ke kontrole.   
Delegovaní rozhodčí: 
Dostaví se ve vycházkovém stejnokroji v 7.30 hod

Časový průběh soutěže :  
v  8.30 hod.budou zahájeny disciplíny  a to :
I. věková kategorie štafeta 4 x 100 m s překážkami
II. věková kategorie  pož. útok

Ústroj :                   
dle směrnic OSH Klatovy

V průběhu soutěže bude v jednotlivých disciplínách probíhat namátková kontrola použitého sportovního nářadí dodaného závodníky.

Ve 12.00 hod. vyhodnocení soutěže.
Pořadatel soutěže si vymezuje  právo na časový posun jednotlivých disciplín.


Zdroj: OSH Klatovy