Bookmark and Share

Pozvánka na závěrečný sraz hry Plamen

Vydáno dne 02. 05. 2012 (4505 x přečteno)

Na závěrečný sraz hry „PLAMEN", který se koná v sobotu dne 19.května 2012 v Malém Boru - hřiště   Dojezd všech účastníků je do 8,00 hodin, porada vedoucích 8,15 hod. Slavnostní zahájení v 8,30 hodin, nástup na jednotlivé disciplíny   Hlavní rozhodčí závěrečného srazu hry „PLAMEN" - Bohumír Bucifal ml. a velitel soutěže Radek Petran .


PROVEDENÍ DISCIPLÍN

   1. POŽÁRNÍ ÚTOK

Rozhodčí disciplíny:  Václav Hejpetr  
Nářadí: Kolektiv má jednu ze tří možností provedení pokusu dle vlastního výběru.  
a) Pořadatel dodá kompletně celý PÚ včetně dospělého strojníka (bude sát)
b) Možno svůj stroj, nářadí vlastní nebo si půjčit kromě přetlakového ventilu,dospělý strojník (bude sát)
c) Možno svůj stroj, nářadí vlastní nebo si půjčit kromě přetlakového ventilu,strojník MH nemusí sát (provedení dle směrnic)   Na vlastní nářadí nelze podat protest. Pokud bude složení družstva prokazatelně mladší - všech 7 členů, bude mít spojené přívodní vedení - pouze natočí sací koš. V případě účasti 2 a více družstev bude vyhlášeno pořadí na prvních místech.

Provedení Pú:   Startovat se bude pouze z jedné startovní čáry - z boku, proudnice svoje, ORM povoluje vedoucím kolektivu stát při dospělém strojníkovi, strojník dbá slovního pokynu vedoucího. Startovat se bude ze dvou stavů na jedny terče,bude jeden pokus, příprava 5 minut.   Hodnocení: Dle směrnic hry „Plamen".      

2. ŠTAFETA  4 x 60m  

Rozhodčí disciplíny: Zdeněk Maroušek

Bude provedena člunkově, bez předávacího území na 1 dráze.Na 4 úseku musí hadice stát na vyznačené čáře,stočené a nespojené.  

Nářadí: Dodá pořadatel (hadice, rozdělovač, proudnici). Kolektiv může mít vlastní. Nesmí být použity ROT spojky. Dráhy, překážky a hodnocení dle „Směrnice" str. 45-50 Za každé družstvo mohou soutěžit dvě čtyřčlenné štafety.  

3. ŠTAFETA  POŽ. DVOJIC  

Rozhodčí disciplíny: František Dlesk

Štafeta bude probíhat na jedné dráze. Velitel může být společný pro obě čtveřice.

Nářadí: Každý kolektiv si přiveze své (hadice, proudnici C přechod B/C).    

4. CELOROČNÍ ČINNOST  

Rozhodčí disciplíny: Vlasta Kučerová

Každý kolektiv přiveze kroniku, kde bude mít zaznamenáno splnění podmínek celoroční činnosti a očíslované stránky v kronice.  

5. BĚH NA 60 M 

Rozhodčí disciplíny: Josef Hromádka

Vložená disciplína pro získání výkonnostní třídy.  

Nářadí: Každý kolektiv vlastní (hadice, proudnici, rozdělovač).  
Hodnocení:   Dle směrnic hry „Plamen", každý závodník má 2 pokusy.   Disciplína nebude zařazena do harmonogramu soutěže. Končí s ukončením poslední disciplíny.    

6. POŽÁRNÍ ÚTOK CTIF           

Disciplína je povinná pro všechna soutěžní družstva. Bude zařazena do celkového hodnocení.
Rozhodčí disciplíny: Rostislav Poškarský  
Nářadí: Dodá pořadatel, kolektiv může mít vše vlastní.  
Provedení:        Dle směrnic hry „Plamen" s malými úpravami pro zrychlení průběhu. Družstvo si stočí hadice (pokud nebude mít své). Pořadatel dodá  džberovku, připraví ji rozhodčí, a nebude prohlídka dráhy. Příprava na disciplínu 2 minuty, mladší kategorie bude provádět nástřik na plechovku. Pouze  1 pokus v trvání do 3 minut.  

Hodnocení: Dle směrnic, čas + tr.body.  

 Ústroj soutěžících                  

Stejnokroj mladých hasičů nebo sportovní, jednotný pro celý kolektiv. Obuv sportovní, nesmí být kopačky se špunty nebo hřeby. Všechny disciplíny se budou plnit v ochranných přilbách, možno použít vlastní - dle směrnic.  

Vedoucí kolektivu dostaví se ve stejnokrojích a bude doprovázet svůj kolektiv na všech disciplínách.   Velitel družstva podá na každé disciplíně hlášení. Štáb soutěže bude hodnotit chování a vystupování členů kolektivu. V případě hrubého porušení kázně bude kolektiv potrestán 10 trestnými body do součtu pořadí nebo vyloučen.   Chování vedoucího, v případě hrubého porušení kázně, bude projednáno štábem soutěže.   Startovní čísla budou přidělena dle pořadí z podzimní soutěže. Pokud se kolektiv  nezúčastnil, bude mít poslední startovní číslo.   Členské průkazy nezapomeňte s sebou přivézt ke kontrole, nepředložení 20 tr.bodů, do součtu pořadí. Bude prováděna namátková kontrola průkazů na jednotlivých disciplínách.   Přihlášku je nutné odeslat emailem  do 12. května 2012 s přesným počtem MH, nebo nahlásit na telefon: 376 311 306,724 091 622,602 772 348     

 


Zdroj: OSH Klatovy


Další články

Požární sport děti

    Skupiny článků