Bookmark and Share

Události za rok 2010 na ÚO Klatovy

Vydáno dne 20. 01. 2011 (6002 x přečteno)

Přehled událostí na ÚO Klatovy za rok 2010 v porovnání s rokem 2009

 


Událost

2009

2010

Požár s účastí jednotky

138

119

Požár bez účasti jednotky

1

6

Dopravní nehoda silniční

287

238

Dopravní nehoda hromadná

1

1

Dopravní nehoda železniční

2

5

Dopravní nehoda letecká

0

0

Dopravní nehoda ostatní

0

0

Živelní pohroma-povodeň, záplava, déšť

158

21

Živelní pohroma-sníh, námrazy

15

112

Živelní pohroma-větrná smršť

14

20

Únik nebezpečné látky-plynu, aerosolu

5

5

Únik nebezpečné látky-kapaliny

0

2

Únik nebezpečné látky-ropných produktů

71

60

Únik nebezpečné látky-pevné látky

1

0

Únik nebezpečné látky-ostatní

2

1

Technická havárie

0

0

Technická pomoc (byty, výtahy, hmyz)

475

490

Technologická pomoc

4

2

Ostatní pomoc

1

0

Radiační havárie a nehoda

0

0

Ostatní mim. události (epidemie-ptačí chřipka)

1

0

Planý poplach

50

58

CELKEM

1226

1140


Zdroj: http://www.hzspk.cz/index.php?option=com_content&task=view&i


Další články

Informace z HZS - ÚO Klatovy

    Skupiny článků