Bookmark and Share

Memoriálu Václava Nejedlého

Vydáno dne 21. 08. 2015 (3827 x přečteno)

Sbor dobrovolných hasičů Nýrsko jako pořadatel si Vás dovoluje pozvat na  XXII. ročník Memoriálu Václava Nejedlého a 8.kolo Pošumavské hasičské ligy 2015


Pošumavská liga - v 10:00 hodin proběhné nástup a vylosování startovních čísel.
Poté proběhné liga. Terče nástřikové. Bude použit přetlakový ventil. Časomíra OSH
Klatovy. Po skončení bude následovat nástup a vyhodnocení ligy.
Memoriál V. Nejedlého - proběhne po lize. Terče sklopné. Časomíra SDH Nýrsko.


Datum konání :

sobota 22. srpna 2015


Místo konání :

hřiště v Hadravské čtvrti ( travnaté hřiště ). Při cestě od Klatov, před
benzínovou stanicí ÖMV zabočte vpravo na most a poté doleva do města. Hřiště je při
cestě.


Časový rozvrh :

9:30 - 9:45 prezentace
10:00 nástup, losování a zahájení soutěže


Kategorie :

muži, ženy bez věkového omezení


Disciplína :

požární útok dle pravidel požárního sportu s úpravou.


Úprava :

dopravní vedení 2 hadice B (hadice B 75 - min. šířka ploché hadice 113 mm.,
hadice C 52 - min. šířka 79 mm, pojistky povoleny )


Startovné :

200 kč za družstvo ( 150 kč startovné + 50 kč OSH Klatovy )


Ceny :

poháry pro první tři družstva v každé kategorii ( PHL i memoriál )


Přihlášení :

dle zásad PHL 2015 a to jedním z těchto způsobů :
• telefonem : 604 150 674
• e-mailem : kolarski@centrum.cz 
Informace : www.sdhnyrsko.mypage.cz 
občerstvení zajištěno

Bližší informace k průběhu soutěže:
• PHL - soutěž proběhné střídavě ze dvou stavů dle vylosovaných startovních čísel.
Časomíra a nástřikové terče OSH Klatovy. Jeden pokus pro všechna zůčastněná
družstva. Začínají ženy poté muži. Po skončení následuje nástup a vyhodnocení.Další články

1. kolo PHLKT Habartice

    Skupiny článků