Bookmark and Share

Konečné články do almanachu OKRSEK Č. 30

Vydáno dne 25. 08. 2009 (4850 x přečteno)

BIŘKOV, CHUDENICE, JEŽOVY, KŘENICE, PŘETÍN, TRNČÍ.

Prosím o provedení kontroly.


Biřkov


Rok založení: 1908
Členská základna: 36
Starosta: Václav Chval
Velitel: Václav Noska, Václav Frous

V naší obci došlo dne 30. srpna 1908 k požáru stodoly u Chalupníčků, což upozornilo obecní zastupitelstvo na nutnost pořízení stříkačky. Zápis ze schůze obecního zastupitelstva se nedochoval ale vše bylo rozhodnuto na schůzi hospodářského spolku, konané 12. ledna 1908 ve spolkových místnostech za přítomnosti 24 členů. V tomto roce byla podle sdělení pamětníků postavena i hasičská kůlna a služební místnost. Dalším významným jednáním byla členská schůze hospodářského spolku, spojena s valnou hromadou u příležitosti zřízení hasičského sboru v Biřkově, konaná dne 17. ledna 1909. Na této valné hromadě byl zvolen historicky první starosta - p. Václav Černý, velitel - p. Matěj Pecl a 4 členové výboru. V této době měl sbor 21 činných a 13 přispívajících členů. Ruční stříkačka byla zakoupena v létech 1908 – 1910. S nástupem nového výboru v roce 1922 došlo k osvěžení činnosti sboru, o čemž svědčí zakoupení jeviště na hraní divadla, pořádání hasičských večírků, plesů a zábav, jenž tvořily hlavní zdroj příjmů. Členové sboru se zúčastňovali různých sjezdů a cvičení. V roce 1949 byla zakoupena první motorová stříkačka za 75 000 Kč. V roce 1952 obdržel sbor 8 000 Kč z nadměrků za mléko, které byly využity ma investiční práce pro potřebu pož. ochrany a obce.

A dál? Dnešní doba?

Chudenice


Rok založení: 1884
Členská základna: 57
Starosta: Miroslav Písařík
Velitel: Jaroslav Beran, Jiří Uldrych

V současné době má SDH 72 členů, z toho 1 ženu. Jednotka SDH je v JPO III. Sbor pořádá a účastní se těchto akcí : hasičský bál, masopustní průvod, maškarní bál, stavění vatry a máje, sběr železa, sběr kamene, čištění koupaliště, ukázky ke dni dětí, utkání v házené s místním Sokolem, rozloučení s prázdninami. Do okrskové soutěže nasazujeme 2 družstva. Na 5. června 2004 připravujeme oslavy 120. výročí sboru. Letos také budeme vypomáhat jako požární asistence při motokrosovém závodě v Merklíně. Na VVH oceňujeme aktivní a dlouholeté členy sboru.

Chybí jakákoliv zmínka z historie. 

Ježovy


Rok založení: 1902
Členská základna: 49
Starosta: Václav Beran ml.
Velitel: Radek Sikyta, Miroslav Suchý

Sboru dobrovolných hasičů v Ježovech byl založen roku 1902,kdy byl zakládán za velmi těžkých podmínek. V té době nebyly finanční prostředky na zakoupení základní techniky, na zakoupení pracovních stejnokrojů. Přesto se našli nadšenci, kteří neváhali, stáli u zrodu sboru. Založili základy hasičského sboru v této obci. Prvotní myšlenka byla chránit majetek před požáry a před živelnými pohromami. Samozřejmě hasičský sbor byl v té době a vlastně po celá léta je nositelem kulturní a společenské aktivity, hráli divadlo, pořádali hasičské plesy, věnečky, pouťové veselice. Z výtěžků kulturních akcí financovali chod svého sboru. Pořizovali si novou techniku, nakupovaly stejnokroje. Za dobu svého trvání se sbor zúčastňuje okrskových soutěží, okrskových schůzí. Vychovali řadu mladých hasičů a svých nástupců. V rámci obce zajišťuje pro občany kulturní a společenské akce. Každoročně je to stavění máje, údržba stávající techniky, úklid obce a ostatní potřebné věci pro chod obce. Sbor plní základní povinnosti členů placení členských příspěvků, podávání hlášení. Současní členové přesto věří, že omlazením dojde k opětovnému rozkvětu činnosti Sboru dobrovolných hasičů ve Ježovech. Věří, že opět naváže na tradice jejich předchůdců, kteří v roce 1902 za velmi těžkých podmínek sbor založili a jistě nedopustí, aby sbor,který má trvání 107 let aby zanikl. I nadále budou naplňovat heslo hasičů „Bližnímu ku pomoci vlasti ku prospěchu a sobě pro radost“.

Křenice


Rok založení: 1924
Členská základna: 28
Starosta: Václav Behenský
Velitel: Vlastimil Škopek, Richard Frýba

Sbor dobrovolných hasičů se zúčastňuje pravidelně okrskových soutěží. Sbor pořádá hasičský ples, stavění máje, dále provádí údržbu výzbroje a výstroje, údržbu vodních zdrojů. Počet členů je 31.

Příliš stručné!!!

Přetín


Rok založení: 1929
Členská základna: 22
Starosta: Pavel Bača
Velitel: Jaroslav Zdvořák, Václav Hüllet

Náš sbor má 27 členů. Zúčastňujeme se jedním družstvem okrskové soutěže v okrsku č. 30 – Chudenice. Pro letošní rok budeme opět pořádat IV. Ročník noční soutěže dne 28. 08. 2004. Každoročně stavíme máj. Vesnice pomalu odumírá, vyklidňuje se. Kdysi u nás bývalo spolu s osadou Býšov a mlýnem Chlumec 350 obyvatel a nyní je asi 45.

Pro kterou obec tento text platí? Pro Přetín nebo následující Trnčí? (U Trnčí jsem text opravila, tady už ne!)

Trnčí


Rok založení: 1901
Členská základna: 13
Starosta: Václav Hájek
Velitel: Zdeněk Křepel

Náš sbor má 27 členů. Zúčastňujeme se s jedním družstvem okrskové soutěže v okrsku č. 30 – Chudenice. Pro letošní rok budeme opět pořádat IV. ročník noční soutěže - dne 28. 08. 2004. Každoročně stavíme máj. Vesnice pomalu vymírá, vylidňuje se. Kdysi u nás bývalo spolu s osadou Býšov a mlýnem Chlumec 350 obyvatel a nyní zde žije asi 45 lidí.

Chybí tu jakákoliv zmínka o historii!!! Je tato informace nutná?Další články

Vše kolem sborů okresu Klatovy

    Skupiny článků